Het grote probleem van ‘minder slecht’

Minder slecht is beperkt. We kunnen met zijn allen ons best doen om minder te vervuilen, minder te verbruiken, minder schade toe te brengen aan de planeet en toch niet ons doel bereiken.

Minder slecht zijn, dat is waar de focus meestal op ligt wanneer mensen en bedrijven duurzamer proberen te worden. Erg waardevol, maar uiteindelijk niet het antwoord op de problemen van deze tijd.

Minder slecht zijn voor de aarde is iets heel anders dan ‘goed’ zijn voor de aarde. Minder schade toebrengen aan de aarde is iets heel anders dan de planeet verrijken. Minder gif in de rivier is nog altijd gif in de rivier. Minder plastic vervuiling in de oceaan is nog altijd plastic vervuiling in de oceaan.

We kunnen niet doorgaan op dezelfde voet en uiteindelijk de aarde herstellen. ‘Reduce, Re-use, Recycle’ is mooi, maar uiteindelijk niet houdbaar. Want een auto kan nog zo zuinig worden gebouwd, uit veel gerecyclede materialen bestaan en weinig vervuiling uitstoten, als er 10 miljoen extra auto’s worden toegevoegd aan de wereld dan is de aarde hoe dan ook slechter af.

Met de enorme bevolkingsgroei en economische vooruitgang in bepaalde delen van de wereld wordt het pijnlijk duidelijk dat ‘minder slecht’ zijn niet het antwoord is.

Wat is dan ‘goed’?

Uiteraard zijn goed en slecht relatieve begrippen die verschillen van tijd tot tijd, van persoon tot persoon. Als het ons doel is om de ineenstorting van ecologische systemen wereldwijd te stoppen, en deze systemen te herstellen dan is ‘slecht’ is in dit geval alles wat schade toebrengt aan ecosystemen wereldwijd. ‘Goed’ betekent in dit verband alles wat ecosystemen wereldwijd helpt herstellen, verzorgen en koesteren.

Maar in bredere zin betekent ‘goed’ ook de ontwikkeling van welvaart en de groei van menselijke potentie. ‘People, Planet, Profit‘ op een hoger niveau. ‘Goed’ betekent dat iedere ontwikkeling in onze samenleving zorgt voor verrijking op deze drie gebieden. Het betekent simpelweg dat we de lat hoger moeten leggen.

Wanneer je bijvoorbeeld een huis bouwt dat voldoet aan deze drie waarden dan zou het er zo uit kunnen zien:

  • People: Het huis zorgt niet alleen voor onderdak. Het maakt haar inwoners actief gezonder én gelukkiger. En tegelijkertijd maakt de aanwezigheid van het huis de hele buurt tot een fijnere plek.
  • Planet: Het huis is niet alleen CO2 neutraal gebouwd, het werkt verrijkend voor de omgeving. Het wordt gebouwd met lokale duurzame materialen, en het fungeert als een ‘boom’. Het huis vangt water op, zuivert afvalwater, wekt energie op uit zonlicht, ondersteunt de lokale biodiversiteit, zuivert de lucht etc.
  • Profit: Het huis is winstgevend voor de gehele (duurzame) productieketen en kan, wanneer dat nodig is, op een veilige manier worden afgebroken en hergebruikt om plaats te maken voor nieuwe duurzame nieuwbouw die opnieuw winst oplevert en nóg beter kan scoren op de drie waarden.

Zoals je ziet is ‘goed’ iets heel anders dan ‘minder slecht’. Minder slecht is niet schaalbaar, want hoe meer ervan komt des te slechter de aarde af is. Goede ontwikkeling kan de aarde eindeloos verrijken. Hoe meer ervan komt, des te beter.

Hoe ‘meer goed’ onze wereld kan veranderen

De omslag in denkwijze van ‘minder slecht’ naar ‘goed’ of verrijkend is onderdeel van de Cradle to Cradle filosofie, waarin al het afval wordt gebruikt om nieuwe producten te produceren of de natuur de verrijken. Hoe zou een maatschappij ontwikkeld vanuit deze filosofie eruit kunnen zien? Hieronder enkele hypotetische voorbeelden:

  • Auto’s zouden de lucht niet langer vervuilen, ze zouden de lucht zuiveren.
  • Schepen zouden muisstil worden en tegelijkertijd automatisch plastic vervuiling in de oceaan opruimen waarna het gebruikt kan worden voor de productie van nieuwe producten.
  • Piepschuim wordt gemaakt van paddenstoelen in plaats van plastic. Door het in je tuin te gooien verrijk je de grond en maken de paddenstoelen zware metalen in de grond onschadelijk.
  • Verpakkingsmateriaal kan zo langs de weg op de grond worden gegooid waarna het snel ontbindt en de grond extra vruchtbaar maakt.
  • In steden komen talloze mini-parkjes die de mensen helpen te ontspannen en helpen de bio-diversiteit te verhogen.
  • Groene daken houden onze huizen koel, vangen en zuiveren water, zuiveren de lucht, ondersteunen lokale biodiversiteit en voorzien ons van voedsel.
  • Als je een nieuwe tv bestelt wordt je oude tv direct meegenomen en volledig hergebruikt. Hierdoor worden tv’s goedkoper en volledig duurzaam.

Wanneer je jezelf dwingt om op deze manier na te denken kun je tot unieke oplossingen komen. Minder slecht doen is niet de oplossing. Hoe kun je goed doen? Hoe kun je de wereld verrijken?

Hoe kun je mens, ecologie en economie bundelen en zo iets creëren dat oneindig kan groeien zonder dat een van de drie pijlers wordt uitgebuit? Het beantwoorden van deze vraag in alle aspecten van ons leven wordt onze uitdaging voor de komende decennia. De uitdaging wordt het verrijken van onze wereld.

Meer lezen over deze filosofie?

Wil je lezen over deze kijk op duurzaam leven en ontwikkelen? De onderstaande boeken zijn dan absolute aanraders. In het eerste boek lees je waarom minder slecht een bedreiging vormt voor onze wereld, en hoe je door anders te denken oplossingen kunt vinden die écht verrijkend zijn.

Het tweede boek bevat praktische tips om deze filosofie toe te passen in bedrijven (zoals je eigen bedrijf, of het bedrijf waarvoor je werkt).

soChicken Gelukstest

Hoe zit jij in je vel? Doe de gelukstest!

Ontdek hoe goed jij in je vel zit. Deze gratis test vertelt je in 2 minuten hoe gelukkig jij bent en welke stappen je kunt zetten om je leven leuker te maken.

Start de test