โ€œSo you think that money is the root of all evil.
Have you ever asked what is the root of all money?โ€

Ayn Rand – Schrijfster en oprichtster van het Objectivisme

Een veelgemaakte denkfout

Geld is zo’n belangrijke factor in ons dagelijks leven, dat we het in ons hoofd snel menselijke eigenschappen toedichten.ย Veel mensen koesteren de overtuiging dat geld slecht is, de bron van al het kwaad.

Dit komt omdat alles wat we beschouwen als slecht te maken lijkt te hebben met geld, dus moet de gemeenschappelijke deler (geld) ook slecht zijn.

Geld is niet goed, en ook niet slecht

Is vuur goed of slecht? Vuur kan je helpen aan een lekkere maaltijd, maar kan je ook pijnlijk doden. Is geld goed of slecht? Met geld kun je een schooltje bouwen in een Afrikaans dorp. Met geld kun je een datzelfde dorp plat bombarderen.

We schreven eerder dat goed en slecht niet bestaan. Er bestaan alleen resultaten, dat wat is. Soms ervaar je deze resultaten als goed, soms ervaar je ze als slecht. Die ervaring ontstaat door jouw wereldbeeld en die van de maatschappij waarin je leeft.

Geld is niet goed of slecht. Geld is een gereedschap. Je kunt het aanwenden voor zaken die jij goed vindt, of voor zaken die je slecht vindt. De resultaten die geld teweeg brengt zeggen helemaal niets over het gereedschap, maar alles over de persoon die het in handen heeft.

Wees niet bang om veel geld te hebben

Als je denkt dat geld een grote gemene deler is in bijna alles wat ‘slecht’ is, dan heb je gelijk. Geld wordt gebruikt als middel of excuus om veel vervelende dingen aan te richten in de wereld. Oorlog, vervuiling, uitbuiting, uitroeiing en uitputting zijn vaak gerelateerd aan geld.

Het loont echter om het hele plaatje te zien. Geld is namelijk ook de grote gemene deler in bijna alles wat ‘goed’ is. Onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap, groene energie, duurzame productie, veilig drinkwater, democratie, onafhankelijkheid, groei en bloei.

De vraag is dus: ben jij een ‘slecht’ persoon als je veel geld hebt? Het antwoord is duidelijk nee. Geld is namelijk niet goed of slecht, het kan wel resultaten teweeg brengen. Het hangt er dus helemaal vanaf welke resultaten jij graag teweeg wilt brengen met jouw geld.

Gebruik geld als een hefboom voor een betere wereld

Wil je de wereld beter maken? Wil je meer ‘goed’ zien en minder ‘slecht’? Wees dan niet bang om geld in te zetten als een krachtig gereedschap.

Zoals je vuur gebruikt om heerlijke, gezonde en voedzame maaltijden op tafel te zetten, kun je met geld geweldige dingen teweeg brengen. Hoe? Door te investeren in bedrijven, organisaties, producten, diensten en mensen die aansluiten bij jouw waarden of door zelf maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Je kunt jouw geld gebruiken als een hefboom voor een mooiere wereld. En hoe meer je ervan hebt, des te meer je teweeg kunt brengen.

Het is niet nodig om geld alle schuld te geven voor al het kwaad in de wereld. Geld is met jouw hulp namelijk net zo goed in staat om de bron te vormen van al het goede!

Meer tips om je relatie met geld te verbeteren?

Het onderstaande boek kan je helpen je relatie met geld te verbeteren. In dit inspirerende boek van de directeur van Triodos Bank (Door Financial Times uitgeroepen als ‘s werelds meest duurzame bank), leer je meer over duurzaam ondernemen en geld inzetten om de wereld te verbeteren.

Zo maak je je leven steeds leuker โ˜€๏ธ

Volg onbeperkt compacte cursussen, stappenplannen, video-meditaties en meer. Start vandaag jouw opwaartse spiraal. ๐ŸŒฑ

Begin direct

Gratis tips om je leven leuker te maken

Maak elke week steeds leuker met mijn gezellige maandagmorgen nieuwsbrief! Ruim 150.000 mensen zijn al lid! ๐Ÿ˜

Goed om te weten
Je ontvangt elke maandagochtend versgelegde inspiratie en af en toe een extra update. Je kunt je altijd uitschrijven. Door op de knop te drukken ga je ermee akkoord dat we je gegevens met zorg en liefde verwerken volgens onze privacyverklaring. ๐Ÿ’›